Nuchter boek over  trots uitdragen en daarmee collega's vinden.

bestellen

De 4 fasen...

 

...om mensen in beweging te krijgen

In vrijwel elke organisatie komen we ze tegen. Inhoudelijk sterke professionals, die op één of andere manier in hun carrière alle ondernemende activiteiten als netwerken of proactief klantcontact voor zich uit hebben weten te schuiven. Waar al veel van het voorafgaande in dit deel is geprobeerd, maar nog niet met het gewenste effect. Wat kan je dan doen als manager?

Dan kan het helpen om over het volgende (een vereenvoudiging van de Miskenningsmatrix uit de Transactionele Analyse) in gesprek te gaan met je inhoudelijk sterke professional. En baat het niet, dan schaadt het niet.

Wat wordt er miskend, en waar zijn we het eens?

Mensen staan pas open om ander gedrag te vertonen en te leren, als ze het eens zijn op vier fasen: Feit, Probleem, Veranderbaarheid en Ik-Veranderbaarheid. Zolang je een niveau miskent, heeft het geen zin om naar de volgende fase te gaan.

In het voorbeeld over de opwarming van de aarde staat cursief steeds een voorbeeld van de miskenning van het betreffende niveau.

 • Feit
  Zijn we het eens over de feiten? Weten we wat er aan de hand is?
  Opwarming van de aarde, nee joh, dat is helemaal niet zo.
 • Probleem
  Zijn die feiten ook wel een probleem voor ons/mij?
  Want als er geen probleem is, hoeven we ook niets te doen.
  Ja, de aarde warmt op, nou en? Ik vind het wel lekker.
 • Veranderbaarheid
  Is het probleem überhaupt wel te veranderen?
  Ja, de aarde warmt op, en dat is heel naar. Maar daar kunnen we nu eenmaal niks aan veranderen.
 • Ik-veranderbaarheid
  Laatste fase: Ligt de oplossing niet buiten mijn bereik? Ook dan hoef ik niets te doen. 
  Ja, minder CO2 uitstoot helpt wel. Maar daar heb ik natuurlijk geen invloed op, dat moet de regering doen.

Pas als mensen geloven in de ik-veranderbaarheid, staan ze open om ander gedrag te vertonen. Dus check met je professional waar het zit.

Praktijk voorbeelden bij ondernemend gedrag bij deze vier lagen:

 • Feiten miskennen
  De winstcijfers staan onder druk, en de omzet loopt al twee jaar terug.
  Interventie: Als je als professional niet weet dat het slecht gaat, waarom zou je dan wat anders gaan doen? Vertel wat de feiten zijn. Het management bespreekt de winstcijfers wellicht wel, maar vertelt te weinig aan de professionals dat het slecht gaat.
 • Probleem miskennen
  Ja de winstcijfers zijn lager dan vorig jaar. Maar er is nog steeds winst, dus wat is het probleem. Moet de directeur in een nog grotere auto rijden dan?
  Interventie: In dit voorbeeld hielp het om duidelijk te maken dat we met lagere winstcijfers het werken aan de mooie innovaties die we samen willen maken niet kunnen doorzetten.
 • Veranderbaarheid miskennen
  Ja het is een probleem dat we slecht draaien, en het is ook balen dat we geen innovaties kunnen doen. Maar we werken nu eenmaal in de publieke markt en die zetten een rem op alle projecten (vorige crisis). Er is gewoon geen geld in de markt, hoe hard je je best ook doet.
  Mogelijke aanpak: Een brainstorm met een groep mensen hoe we zowel ons marktaandeel kunnen vergroten als hoe we ook de profit-markt kunnen bestormen.
 • Ik-veranderbaarheid miskennen
  Ik snap dat netwerken een goede manier is om meer klanten te vinden en de klanten beter te helpen. Dat vind ik ook belangrijk. Maar ik ben nu eenmaal niet zo’n netwerker.

  De aanpak kan twee kanten op:

  1. Ga hier in mee, en zeg dat is prima, dan hoef jij dat niet te doen. En er zijn nog heel veel andere mogelijkheden om bij te dragen aan het vinden van klanten.
  2. De andere richting is: Ga in gesprek. Gebruik de tips uit hoofdstuk 5.4over schroom. Veel mensen die zeggen dat ze niet zo’n netwerker zijn, doen dat wel op de sportvereniging. Of ze denken dat netwerken alleen over de relatie-as kan en je alleen maar over de kinderen mag praten. Mag natuurlijk prima over een mooie nieuwe techniek gaan..

 

Dit artikel is geschreven door Maarten van Os en Jan Willem van den Brink van Dreamfactory. Het is een hoofdstuk uit ons boek "Waarom doen ze het niet gewoon?" (jan 2023). Als je het wilt gebruiken, stellen we bronvermelding zeer op prijs. Meer weten over het onderwerp of hoe we jouw organisatie hiermee kunnen helpen? Mail of bel met 0348-741 670