Ons boek voor
  managers:
  professionals
  commercieel
  in beweging
  krijgen

  kun je hier
  bestellen

 

 

Collega gezocht   ...

... begint bij trots zijn op je organisatie.

Hoe kom je als organisaties aan goede mensen? Uiteraard zou het in dit netwerktijdperk fijn zijn als de huidige collega's actief meezoeken naar nieuwe mensen. Maar ondanks promotie van dit idee met bijbehorende bonussen, komt daar toch vaak weinig uit. Hoe komt dat, en nog belangrijker: wat zou helpen?

Wij mogen organisaties helpen om de inhoudelijke professionals meer ondernemend te maken en actief te netwerken. In toenemende mate met als aandachtspunt het vinden van nieuwe collega's. Dit artikel is gebaseerd op ons boek Collega gezocht - trots uitdragen in je netwerk.

Vanuit onze praktijk delen we graag een aantal ervaringen.

Het begint met trots

De meeste professionals, zeker de inhoudelijke en introverte types als ICT-ers en ingenieurs, houden niet van (gebakken lucht) verkopen. Ze zijn al snel bang om meer te beloven dan ze waar kunnen maken. Zowel bij potentiële nieuwe klanten als bij potentiële nieuwe collega's. Zolang professionals niet inzien en voelen dat het een goed idee is om anderen op de eigen organisatie te wijzen als goede werkgever, is de kans klein dat ze dat doen. Financiële bonussen kunnen daarbij zelfs averechts werken.

Ook vinden professionals het vaak niet makkelijk om onder woorden te brengen waarom hun organisatie de moeite waard is. En zonder die woorden is het uiteraard ook lastig om dat weer door te vertellen.

Daarom helpt het om te beginnen bij expliciet maken van de trots op de eigen organisatie. En daar woorden aan geven. Dat doe je door met je mensen in gesprek te gaan. Je kan het ook interviewen noemen. En als goede interviewer vraag je door tot er concrete voorbeelden komen. Tot er "beeld en geluid" komt bij abstracte begrippen. Als je dat in een groep doet, en in subgroepen werkt, die bij elkaar verhalen ophalen, en de mooiste daarvan weer met de grote groep delen, dan heb je al een mooie "verhalenbibliotheek" waarmee je trots kunt uiten.

Ja, maar als ze nou niet trots zijn...

Onlangs waren we bij een manager, en op onze vraag in hoeverre de mensen trots zijn, bleef het lang stil. Tja, we hebben natuurlijk wel veel reorganisaties gehad, en in de crisis was er niet altijd even veel aandacht en budget voor de mensen. Ik houd mijn hart vast eigenlijk ...

We spraken af om in een workshop te achterhalen hoe het met de trots gesteld is. Zelden vinden managers onze workshops zo spannend. We vroegen mensen waarom ze hier ooit waren komen werken. Wat ze zouden missen als ze weggingen, wat er hier gaaf was en wat juist niet. En wat werd het uiteindelijk een gave middag. Mensen vertelden en bevroegen elkaar over specifieke momenten, en je zag mensen veel lachen en soms ook fronsen. Professionals vertelden aan het eind wat een mooie organisatie dit toch eigenlijk is, en ja, natuurlijk gaan er ook dingetjes niet goed, dat hou je toch...

Praktische tip: vraag op een teambijeenkomst niet alleen naar concrete redenen waarom professionals hier wel zouden moeten komen werken, maar ook waarom ze hier niet zouden moeten komen werken. 

Koester trots en bouw het uit

Vaak is de trots er wel, maar zit die een beetje verstopt. Het gaat over trots ontginnen. We zijn echter niet zo gewend om die trots vast te pakken en af en toe het stof eraf te blazen.

Waarom hebben veel organisaties
wel een klachtenprocedure,
maar geen complimenten procedure?

Wij leven in een cultuur van doe gewoon dan doe je al gek genoeg. We zijn niet gewend om complimenten te geven, en nog minder in ze in ontvangst te nemen. Laat staan om je complimenten echt te verzamelen, erop terug te kijken, ze door te vertellen en er nog een keer van te genieten.

Praktische tip: vraag bij een periodiek overleg: wat was het hoogtepunt van de afgelopen periode, waar ben je het meest trots op? Grappig vinden wij, dat veel professionals dit wel normaal vinden om te vragen bij terugkomst van vakantie, maar niet bij terugkomst van een klantbijeenkomst. 

Trotse professionals helpen om collega's te vinden

Woorden geven aan trots is noodzakelijk maar niet voldoende. Na het goede gevoel is het tijd om actie te nemen. Of in onze termen: Trots dat is de Dream; we hebben ook factory nodig.

Wat daarbij helpt, is professionals begeleiden. Want juist bij hoogopgeleide slimme professionals zijn er drie obstakels bij netwerken:

  • Durven/drempel. Het is spannend, we kunnen allerlei redenen bedenken om het niet te doen.
  • Doen: we weten niet precies hoe het aan te pakken.
  • Discipline: het is lastig om de tijd vrijmaken om daadwerkelijk met een aantal mensen contact op te nemen, dus stellen we het uit.

Daardoor is de kans groot dat er niks van terechtkomt als je mensen nu vraagt om zelfstandig aan het netwerken te gaan. Dus: help je mensen.

Praktische tip: Neem even de tijd en maak (in een groep) per persoon een longlist van mensen die je wel graag als collega zou willen hebben. Laat je daarbij niet tegenhouden door praktische bezwaren of  "stemmetjes in het hoofd" als "Zij heeft al een baan" of "Hij woont te ver weg". Eerst lekker brainstormen en zorgen dat er veel namen op de lijsten komen. De tweede stap is om van de longlist een shortlist te maken, en dan mogen de kritische stemmen wel weer klinken. Maak vervolgens concreet wie contact opneemt met de mensen op de shortlist en hoe...

Het vervolg... 

Wij helpen professionals om vanuit trots meer ondernemend te worden. Ondernemender in het vinden en tevreden houden van klanten. Onder andere door een stap meer naar buiten te gaan (binnen of buiten je organisatie) en je te verbinden. Praktisch betekent dat: contact houden met leuke mensen, oftewel netwerken. En dat blijkt ook uitstekend te werken bij het vinden van nieuwe collega's.

 

Dit artikel is geschreven door Maarten van Os en Jan Willem van den Brink van Dreamfactory. Als je het wilt gebruiken, stellen we bronvermelding zeer op prijs. Meer weten over het onderwerp of hoe we jouw organisatie hiermee kunnen helpen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met Dreamfactory.